इतर

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
माहितीचा अधिकार – भूसंपादन सूर्या प्रकल्प डहाणू 12/09/2018 डाउनलोड(2 MB)
माहितीचा अधिकार – महसूल शाखा 07/09/2018 डाउनलोड(555 KB)
मनरेगा आर टी आय 03/07/2018 डाउनलोड(4 MB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(4 MB)
लोकशाही दिन अर्ज मंत्रालय स्तर 06/04/2018 डाउनलोड(194 KB)
लोकशाही दिन अर्ज विभागीय आयुक्त स्तर 06/04/2018 डाउनलोड(130 KB)
लोकशाही दिन अर्ज जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त स्तर 06/04/2018 डाउनलोड(123 KB)
लोकशाही दिन अर्ज नमुना तालुका 06/04/2018 डाउनलोड(91 KB)
माहिती अधिकार लेखा शाखा 22/03/2018 डाउनलोड(708 KB)
माहिती अधिकार गृह शाखा 22/03/2018 डाउनलोड(152 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय माहिती अधिकार 22/03/2018 डाउनलोड(899 KB)