बंद

प्रशासकीय अधिकारी

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

प्रशासकीय अधिकारी
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही डॉ. माणिक गुरसळ (भा.प्र.से) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघर collector[dot]palghar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02525-253111 जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघर यांचे कार्यालय २ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. दिलीप गुट्टे अप्पर जिल्हाधिकारी ardcjawhar[at]gmail[dot]com 02520-222488 अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय जव्हार
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. किरण महाजन निवासी उप जिल्हाधिकारी rdcpalghar[at]gmail[dot]com 02525-252520 जिल्हाधिकारी कार्यालय २ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. सुरेंद्र नवले अपर निवासी उपजिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. सुरेंद्र नवले उप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्र.) collectorpalghar[at]gmail[dot]com 02525-253111 २ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संदीप कळंबे निवडणूक उप जिल्हाधिकारी collectorpalghar[at]gmail[dot]com 02525-250808 जिल्हाधिकारी कार्यालय २ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संदीप कळंबे उपजिल्हाधिकारी रोहयो जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संदीप पवार उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संजय अहिरे जिल्हा पुरवठा अधिकारी collectorpalghar[at]gmail[dot]com 02525-297024 जिल्हाधिकारी कार्यालय २ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर
छायाचित्र उपलब्ध नाही रिक्त उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन collectorpalghar[at]gmail[dot]com 116 जिल्हाधिकारी कार्यालय १ ला माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर