बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

प्रशासकीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
डॉ. माणिक गुरसळ (भा.प्र.से)जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघरcollector[dot]palghar[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघर यांचे कार्यालय २ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर02525-253111
श्री. दिलीप गुट्टेअप्पर जिल्हाधिकारीardcjawhar[at]gmail[dot]comअप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय जव्हार02520-222488
श्री. किरण महाजननिवासी उप जिल्हाधिकारीrdcpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय २ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर02525-252520
श्री. सुरेंद्र नवलेअपर निवासी उपजिल्हाधिकारीअपर जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर
श्री. सुरेंद्र नवलेउप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्र.)collectorpalghar[at]gmail[dot]com२ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर02525-253111
श्री. संदीप कळंबेनिवडणूक उप जिल्हाधिकारीcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय २ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर02525-250808
श्री. संदीप कळंबेउपजिल्हाधिकारी रोहयोजिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर
श्री. संदीप पवारउपजिल्हाधिकारी पुनर्वसनजिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर
श्री. संजय अहिरेजिल्हा पुरवठा अधिकारीcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय २ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर02525-297024
रिक्तउप जिल्हाधिकारी भूसंपादनcollectorpalghar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय १ ला माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका ता . जि . पालघर116

उपविभागीय अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. धनाजी तोरस्करउपविभागीय अधिकारी, पालघरpalgharsdo[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, पालघर02525-297272
श्रीमती. आशिमा मित्तलउपविभागीय अधिकारी, डहाणूsdodahanu[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, डहाणू02528-222231
श्री. स्वप्नील तांगडेउपविभागीय अधिकारी,वसईsdovasai[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, वसई0250-2320880
श्री. प्राजीत नायरउपविभागीय अधिकारी, जव्हार/मोखाडाsdojawhar[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय , जव्हार02520-222304
श्रीमती. अर्चना कदमउपविभागीय अधिकारी, वाडाsdowada[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय,वाडा02526-271422

तहसील

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. सुनील शिंदेतहसीलदार, पालघरtahpalghar[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, पालघर02525-254930
श्रीम. प्रियंका पाटीलअपर तहसीलदार (बिनशेती)तहसीलदार कार्यालय पालघर
श्रीम. स्वाती विजयकुमार घोंगडेतहसीलदार , तलासरीTahtalasari[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, तलासरी02521-220018
श्रीमती उज्वला भगततहसीलदार, वसईtahvasai[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, वसई0250-2322007
श्रीम. तनुजा विनय वडनेरेअपर तहसीलदार (बिनशेती )तहसील कार्यालय वसई
श्री. संतोष शिंदेतहसीलदार, जव्हारTahjawhar[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, जव्हार02520-271427
श्री. उद्धव कदमतहसीलदार ,वाडाtahwada[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, वाडा02526-271421
श्री. श्रीधर गल्लीपेल्लीतहसीलदार, विक्रमगडtahvikramgad[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, विक्रमगड02520-240925
डॉ. अश्विनी मांजेतहसीलदार, मोखाडाtahmokhada[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, मोखाडा02529-256826
श्री. के. के. भदाणेअपर तहसीलदार (बिनशेती)तहसील कार्यालय जव्हार