आपत्ती व्यवस्थापन

हेल्पलाइन : ०११-१०७८

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, 
भारत सरकार
.

नियंत्रण कक्ष :०२२-२२०२७९९०

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन

नियंत्रण कक्ष : ०२५२५-२९७४७४

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन

जिल्हा आपत्ती व्यपस्थापन आराखडा

 

शीर्षक तारीख डाउनलोड/लिंक
जिल्हा आपत्ती व्यपस्थापन आराखडा २०१७ १९/०३/२०१८ डाउनलोड(५ MB)
पूर व्यवस्थापन प्रमाणित कार्यपद्धती २३/०४/२०१८ डाउनलोड(3 MB)