Close

Smt. Ujwala Bhagat

Tahsil Office, Vasai

Email : tahvasai[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar, Vasai
Phone : 0250-2322007