Close

Covid 19 Information

 

 

 

 

अ .क्र विवरण आदेश
मॉल व दुकाने बंद करण्याबाबत आदेश Order 1
सिनेमाहॉल्स,व्यायामशाळा,तरणतलाव,नाट्यगृहे बंद करण्याबाबत आदेश Order 2
सर्व होटेल बंद करण्याबाबत आदेश Order 3
निवास स्थानातून काम करण्याचे आदेश Order 4
औद्योगिक अस्थापना आदेश Order 5
आठवडी बाजार, जत्रा, यात्रा बंद करण्याबाबत आदेश Order 6
सर्व दुकाने, बिअर शॉप्स व वाईन शॉप्स बंद करण्याबाबत आदेश Order 7
सर्व आधार नोंदणी कार्यवाही बंद ठेवण्याचे आदेश Order 8
उपहार गृह मधील आदेश Order 9
१० कोरोना प्रतीबंधात्मक आदेश Order 10
११ कलम १४४ आदेश Order 11 ,   Order 12,  Order15
१२ औद्योगिक परवानगी आदेश Order 13
१३ सूट देण्यात आलेल्या औद्योगिक अस्थापना आदेश Order 14
१४ नियंत्रण कक्ष फोन नंबर Control Room in Maharashtra
१५ राष्ट्रीय महामार्गे व राज्य व प्रमुख महामार्गाची कामे दुरूस्त करण्याबाबत आदेश Order 16
१६ कोरोना प्रतीबंधात्मक आदेश मुदतवाढ Order 17
१७ आठवडी बाजार, जत्रा, यात्रा बंद करण्याबाबत मुदतवाढ आदेश Order 18
१८ कलम १४४ आदेश मुदतवाढ Order 19
१९ वृत्तपत्र वितरण व विक्री आदेश Order 20
२० फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४, बाजार जत्रा अधिनियम १८६२,महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ अन्वये पालघर जिल्ह्यात दि १४/०४/२०२० रोजी रात्री १२. ०१ पासून दि . ०३/०५/२०२० रोजी रात्री १२. ०० वाजेपर्यंत मनाई आदेश लागू करणेबाबत Order 21 , Order 22
21 राज्यात कोविड -19 च्या नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांविषयी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना Order 23
22 पालघर जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्र ( Containment Zone) आदेश Containment zone list 27-12-2021
23 राज्यात कोविड -19 च्या नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांविषयी एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना दुरुस्ती Order 25
24 पालघर जिल्ह्यात 20/04/2020 रोजी कोणत्या गोष्टींना परवानगी व प्रतिबंधित करण्याचे आदेश Order 26
25 पेट्रोल व डिझेल विक्री करण्यास मनाई करण्यात आलेला आदेश रद्द करण्याबाबत Order 27
26 फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मनाई आदेश दि. ०३/०५/२०२० Order 28
27 सर्व वाईन शॉप्स संबंधित आदेश Order 29
28 विलगीकरण करणेकामी स्थनिक स्व.सं.स्तरीय समिती गठीत Order 30
29 कलम -144 पालघर जिल्हा मनाई आदेश 31-05-2020 Order 31 , Order 33 , Order 37
30 सुधारीत मार्गदर्शकसूचना आदेश दिनांक 22-5-2020 Order 32
31 पालघर जिल्ह्यातील सर्व धबधबे ,तलाव ,धरणे ,किल्ले व समुद्र किनारी येण्यास मनाई आदेश लागू केलेबाबत Order 34
32 कोविड19 अनुषंगाने तालुकास्तरीय नियंत्रण कक्ष Order 35
33 विलगीकरण करणेकामी स्थनिक स्व.सं.स्तरीय समिती गठीत Order 36
34 CRPC 144 मनाई आदेश-पालघर जिल्हा 01-8-2020 ते 31-8-2020 Order 37
35 CRPC 144 मनाई आदेश-नप डहाणू 04-8-2020 ते 13-8-2020 Order 38
36 मनाई आदेश-पालघर जिल्हयातील धबधबे तलाव धरणे समुद्र किनारे Order 39
37 CRPC 144 मनाई आदेश-नप पालघर14-8-2020 ते18-8-2020 Order 40
38 सुधारीत मिशन बिगिन अगेन लॉकडाऊन आदेश 16-03-2021 Order 41 , Order 43, Order 44, Order 46, Order 48, Order 49, Order 50
39 पालघर जिल्ह्यातील हॉटेल संबंधित आदेश Order 42
40 पालघर जिल्हयातील शाळा सुरु करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना आदेश Order 45
41 लग्न परवानगी अधिकार प्रतियोजित करणेबाबत Order 47
42 कोविड-19 वाढत्या संसर्गाचे अनुषंगाने पालघर जिल्हा  निर्बंध आदेश Order 51
43 शाळा बंद आदेश Order 52
44 मनाई आदेश 144 निर्बंधासह दि 14-04-2021 ते 01-05-2021 Order 53, Order 54, Order 56, Order_58, Order -59 Order 61
45 डोळ्यांचे दवाखाने व चष्म्याचे दुकानांबाबत सूचना Order 55
46 सर्व सुविधा केंद्रच्या  ठिकाणी नियंत्रण कक्ष स्थापन करणेबाबत Order 57
47 दुकान वेळेबद्दल सूचना 20-04-2021 Order 58
48 मनाई आदेश 144 निर्बंधासह दि 15-05-2021 ते 01-06-2021 CRPC 144-मनाई आदेश दि 15-5-21 ते 01-6-21

CRPC 144-मनाई आदेश दि 01-5-21 ते 15-5-21

GOM-Break The Chain Order Dated 29. 04.2021

49 Tocilizumab Injection वितरण अधिकार प्राधिकृत आदेश Order 60
50 आदेश-इलेक्ट्रीकल हार्डवेअर व वेल्डींग दुकाने दि25-5-21 पर्यंत सुरु Order 62
51 आदेश-फळे-भाजीपाला विक्री शनिवार-रविवार सुरु Order 63
52 पालघर जिल्हयातील निर्बंध आदेश दि01-6-21 ते 15-6-21 Order 64, Order 65 Order 66
53 कोरोना विषाणू संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी मर्यादित निर्बंधस्तर 11/08/2021 Order 67, Order 69 , Order 70, Order 71 , Order 72, Order 73,   Order 74
54 साखळी तोडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पातळीवरील निर्बंध 24/09/2021 Order 68, Order 75
55 नवरात्रौत्त्सव मार्गदर्शक सूचना 2021 Order 76
56 पालघर जिल्हयातील सिनेमाहॉल्स,नाट्यगृहे सुरु करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना आदेश Order 77 , Order 78 , Order 79
57 महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मार्गदर्शक सूचना २०२१ Order 80
58 covid-१९ विषयक मार्गदर्शक आदेश २७/११/२०२१ ORDER 81
59 covid-१९ विषयक मार्गदर्शक आदेश 30/११/२०२१ ORDER 82
60 नाताळ (Christmas) मार्गदर्शक सूचना 2021 Order 83
61 covid-१९ विषयक सुधारीत मार्गदर्शक आदेश 08/01/2022 व  09/01/2022 Order 84, Order 86, Order 87 Order 88
62 ३१ डिसेंबर,२०२१ वर्ष अखेर व नूतन वर्षारंभ,२०२२ मार्गदर्शक सूचना Order 85